ไทยถกFTAอาเซียนออสเตรเลียนิวซีแลนด์

ไทย ถกเวที FTA อาเซียน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ยกระดับความร่วมมือ รับการค้าโลกป่วน

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ รักษาการที่ปรึกษาการพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ครั้งที่ 11 ที่ประเทศออสเตรเลีย ว่า เพื่อเตรียมกำหนดแผนการทำงานสำหรับการยกระดับความตกลงโดยจะปรับปรุงกฎเกณฑ์ พันธกรณี และข้อผูกพันการเปิดตลาดยกระดับข้อผูกพันที่สูงขึ้น เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการค้าและการลงทุน โดยเฉพาะผู้ประกอบการภายในภูมิภาคอาเซียน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ และทำให้เศรษฐกิจในภูมิภาคมีความแข็งแกร่ง สามารถรับมือสถานการณ์ความตึงเครียดและการปกป้องทางการค้าจากประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ได้ หลังความตกลงดังกล่าวมีผลบังคับใช้มาแล้ว 10 ปี จึงต้องมีการปรับปรุงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศคู่เจรจา

 

โดยที่ประชุมได้กำหนดแผนการทำงานในแต่ละด้านในระยะต่อไป ปี2562-2563 ในประเด็นสำคัญ ด้านการค้าสินค้า ได้กำหนดแผนการปรับปรุงกฎถิ่นกำเนิดสินค้า ให้เอื้อประโยชน์ต่อการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการนำเข้าและการส่งออก

ข่าวน่าสนใจ

Close