เชือดห้างดังย่านบางแคขายสินค้าไม่มีมอก.

สมอ. ลงพื้นที่ตรวจห้างดังย่านบางแค พบร้านค้าขายสินค้าไม่ได้มาตรฐานจำนวนมาก โดยเฉพาะปลั้กพ่วง

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า สมอ. ได้รับการร้องเรียนจากผู้บริโภคเป็นจำนวนมากว่ามีร้านค้าในห้างหลายแห่งขายสินค้าไม่มี มอก. โดยเฉพาะชุดสายพ่วง หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า “ปลั๊กพ่วง” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ สมอ. ควบคุม การทำ/นำเข้าจะต้องได้รับอนุญาตจาก สมอ. ก่อน หากเป็นร้านค้าจะต้องขายเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานเท่านั้น เนื่องจากชุดสายพ่วงที่ไม่ได้มาตรฐาน อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตและเป็นสาเหตุหนึ่งของไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดเพลิงไหม้

ดังนั้นการลงพื้นที่ตรวจร้านค้าภายในห้างสรรพสินค้าของ สมอ. ในครั้งนี้ย่านบางแค เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของ สมอ. โดยต่อเนื่องจากโครงการที่ สมอ. ได้ให้ความรู้แก่ร้านค้าในห้างสรรพสินค้ากว่า 50 ห้าง ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เมื่อกลางปี 2561 ที่ผ่านมา เพื่อให้ร้านค้าและห้างสรรพสินค้าทราบถึงข้อปฏิบัติที่ถูกต้องในการขายสินค้าที่มี มอก. รวมถึงข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และร่วมเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสกรณีพบผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งหลังจากดำเนินการให้ความรู้และข้อแนะนำมาระยะหนึ่งแล้ว สมอ. จึงได้ดำเนินการตรวจควบคุมอย่างเข้มงวดในครั้งนี้ เพราะถือว่าร้านค้าและห้างสรรพสินค้าเจ้าของพื้นที่ได้ทราบข้อปฏิบัติที่ถูกต้องแล้ว และหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการอายัดสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานและดำเนินการตามกฎหมายทันที

สำหรับห้างสรรพสินค้ารายอื่นๆ สมอ. ก็จะลงพื้นที่ตรวจอย่างเข้มงวดต่อไปเช่นกัน จึงขอเตือนให้ท่านควบคุมร้านค้าที่เช่าพื้นที่ของท่านด้วย เพราะการกระทำดังกล่าวนอกจากจะผิดกฎหมายแล้ว ยังเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคอีกด้วย สำหรับบทลงโทษของร้านค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

 

ข่าวน่าสนใจ

Close