ชุดเฉพาะกิจจับรถตู้อายุเกิน10ปีวิ่งบริการ

ขสมก.ร่วมกับกรมารขนส่งทางบก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรวจจับรถตู้โดยสารประจำทางอายุเกิน 10 ปีวิ่งให้บริการ หวังสร้างความปลอดภัยให้ประชาชน

นายประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ขสมก. ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดชุดเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจตรวจสอบการให้บริการรถตู้โดยสารประจำทาง ณ บริเวณจุดปล่อยรถตู้โดยสารต้นทาง – ปลายทาง หากตรวจพบว่ามีการฝ่าฝืนนำรถที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปีมาวิ่งให้บริการ จะมีโทษปรับตั้งแต่ 50,000 – 200,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 ได้มีการกำหนดอายุการใช้งานรถตู้โดยสารประจำทางไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก

โดยปัจจุบันรถตู้โดยสารประจำทาง ที่มีอายุการใช้งานครบ 10 ปี และอยู่ในการกำกับดูแลของ ขสมก. มีประมาณ 1,000 คัน เจ้าของรถตู้ได้นำรถคันใหม่มาวิ่งให้บริการทดแทนรถคันเดิมแล้ว ประมาณ 500 คัน ส่วนที่เหลือยังมีการฝ่าฝืนนำรถมาวิ่งให้บริการ ซึ่งรถโดยสารดังกล่าวมีอายุการใช้งานหลายปี ทำให้อุปกรณ์ส่วนควบต่าง ๆเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานและถังก๊าซก็จะหมดอายุการรับรองคุณภาพ

อีกทั้งบริษัทประกันภัยจะไม่รับจัดทำประกันภัย ให้กับรถตู้โดยสารที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี ทำให้ผู้ใช้บริการไม่ได้รับความคุ้มครอง เมื่อรถเกิดอุบัติเหตุซึ่งมติที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ได้กำหนดมาตรการ เพื่อให้เจ้าของรถตู้โดยสารจัดหารถคันใหม่ มาวิ่งให้บริการทดแทนรถตู้โดยสารคันเดิมที่หมดอายุ เพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. ให้เปลี่ยนเป็นรถตู้โดยสารคันใหม่ หรือรถที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 2 ปี และเมื่อนำมาเปลี่ยนทดแทนแล้ว ให้มีอายุการใช้งานรวมแล้วไม่เกิน 10 ปี  โดยจะต้องเปลี่ยนภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 2. หลังจากวันที่ 30 กันยายน 2562 ให้เปลี่ยนเป็นรถโดยสารขนาดเล็กมาตรฐาน 2 (จ) (ที่ไม่ใช่รถตู้โดยสาร) เท่านั้น  โดยรถดังกล่าวจะต้องมีระบบห้ามล้อแบบ ABS หรือระบบห้ามล้อแบบอื่นที่มีมาตรฐาน

 

ข่าวน่าสนใจ

Close