พาณิชย์โชว์ศักยภาพข้าวไทยด้วยนวัตกรรม

กระทรวงพาณิชย์ เตรียมจัดการประชุม Thailand Rice Convention 2019 แสดงศักยภาพข้าวไทยด้วยนวัตกรรม

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ จะเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมข้าวนานาชาติครั้งที่ 9 “Thailand Rice Convention 2019” ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2562 ที่ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อแสดงศักยภาพของประเทศไทยในฐานะผู้นำด้านการค้าและส่งออกข้าวของโลก ภายใต้แนวคิด “RICE STYLE ข้าวยุคใหม่ ไลฟ์สไตล์แห่งอนาคต” โดยการใช้นวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่ม ส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพที่ตรงความต้องการของตลาด และผลักดันข้าวไทย รวมถึงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าวให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

ซึ่งการประชุมข้าวนานาชาติ จะเป็นโอกาสสำคัญของไทยในการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของประเทศและ ข้าวไทย ตลอดจนเป็นการกระชับความสัมพันธ์กับคู่ค้า รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจากทั่วทุกทวีปให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และจากกำหนดการจัดงานในเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นห้วงเวลาเดียวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงเป็นโอกาสดียิ่งที่กระทรวงพาณิชย์จะได้ร่วมน้อมเกล้าฯ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระมหากษัตริย์ทรงมีต่อการพัฒนาข้าว และชาวนาไทยมาอย่างยาวนาน

 

 

ข่าวน่าสนใจ

Close