ชงครม.สัญญารถไฟเชื่อม3สนามบิน28พ.ค.

รฟท.สรุปรายละเอียดปลีกย่อยร่างสัญญารถไฟเชื่อม 3 สนามบินวันนี้ เสนอครม. 28 พ.ค. 2562

นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการแทนผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยถึงการเจรจาร่วมกลุ่มเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี)ในการลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ดอนเมือง สุวรรณภูมิ อู่ตะเภา เมื่อวันที่ 25 เมษายนที่ผ่านมา ว่าที่ประชุม ได้หารือรายละเอียดร่างสัญญาร่วมกับกลุ่มซีพีซึ่งได้ข้อสรุปรายละเอียดแล้ว และในวันนี้จะมีการคุยในรายละเอียดปลีกย่อยอีกครั้งก่อนส่งร่างสัญญาให้อัยการสูงสุดพิจารณา

ทั้งนี้ รฟท.คาดว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จและเสนอคณะกรรมการ รฟท. พิจารณาในวันที่ 10 พฤษภาคม สรุปร่างสัญญารายงานสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ในวันที่ 15 พฤษภาคม และคาดว่าจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติได้ในวันที่ 28 พฤษภาคม โดยเบื้องต้น รฟท.มีกำหนดลงนามสัญญาร่วมลงทุนกับกลุ่มซีพีได้ภายใน 15 มิถุนายน 2562

ขณะเดียวกันที่ประชุมได้หารือการจัดตั้งโครงสร้างองค์กรการบริหารโครงการ ตามพ.ร.บ.อีอีซี กำหนดให้มี คณะกรรมการกำกับดูแลโครงการ  ซึ่งจะมีผู้แทนของกลุ่มซีพี เข้าร่วมด้วย และภายใต้คณะกรรมการกำกับโครงการ จะมีคณะกรรมการบริหารโครงการ มีหน้าที่ดูแลโครงการ

ข่าวน่าสนใจ

Close