นทท.สงกรานต์บินสุวรรณภูมิ1.87ล้านคน

สนามบินสุวรรณภูมิ สรุปยอดผู้โดยสารใช้บริการช่วงสงกรานต์ พบมีผู้ใช้บริการ กว่า 1.87 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน7.18%

น.ท.สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 9 – 18 เมษายน 2562 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) มีผู้โดยสารมาใช้บริการในช่วงดังกล่าวจำนวน 1,874,866 คน หรือเฉลี่ยวันละ 187,487 คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนผู้โดยสารในช่วงเดียวกันของปี 2561 พบว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.18 แบ่งเป็น ผู้โดยสารระหว่างประเทศ 1,533,096 คน และผู้โดยสารภายในประเทศ 341,770 คน

ทั้งนี้ ในส่วนของเที่ยวบินมีจำนวนทั้งสิ้น 10,306 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยวันละ 1,031 เที่ยวบิน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนเที่ยวบินในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วพบว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.73 โดยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทสภ. มีผู้โดยสารใช้บริการสูงสุดในวันที่ 12 เมษายน 2562 เป็นจำนวน 199,456 คน

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close