ส.อ.ท.มองตั้งรบ.ช้าโครงการใหม่ชะลอ

ประธาน ส.อ.ท. รับ ตั้งรัฐบาลช้า โครงการใหม่ขนาดเล็ก-กลางชะลอดู ขณะโครงการใหญ่ไม่กระทบ เดินตามแผน

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ ส.อ.ท. กล่าวว่า ทางภาคเอกชนมีความห่วงใยในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ ซึ่งหากสามารถทำได้เร็ว จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน และสามารถเดินหน้าโครงการต่อได้ แต่หากการจัดตั้งรัฐบาลทำได้ล่าช้า อุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กอาจจะต้องรอดูความชัดเจนของนโยบายรัฐบาลก่อน ในขณะที่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โครงการลงทุน เชื่อว่าสามารถเดินหน้าได้ตามแผน

และสำหรับนโยบายในการปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำนั้น เห็นว่าควรเป็นหน้าที่ของรัฐบาลใหม่ในการพิจารณา เพราะจะต้องมีการพิจารณาจากหลายส่วนนอกจากนี้ยังต้องมีการนำภาวะเงินเฟ้อและเศรษฐกิจของประเทศเข้ามาประกอบในการตัดสินใจ ในปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำด้วย โดยเห็นว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในแต่ละพื้นที่นั้น ไม่ควรปรับขึ้นเท่ากัน

ข่าวน่าสนใจ

Close