สงครามการค้าฉุดส่งออกมี.ค.ลบ4.88%

กระทรวงพาณิชย์ เผย สงครามการค้าฉุดส่งออก มี.ค. ลบ 4.88% ขณะไตรมาส 1 ลบ 1.64% จับตาค่าเงิน น้ำมันโลก

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า หรือ สนค. กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงสถิติการส่งออกของประเทศในช่วงเดือนมีนาคม 2562 พบว่า การส่งออกกลับมาขยายตัวติดลบอีกครั้งที่ร้อยละ 4.88 โดยคิดเป็นมูลค่าการส่งออกที่ 21,440 ล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่การส่งออกในช่วงไตรมาสที่ 1 ขยายตัวติดลบที่ร้อยละ 1.64 คิดเป็นมูลค่าการส่งออกที่ 61,987 ล้านเหรียญสหรัฐ

เนื่องจากการค้าโลกได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์สงครามการค้าที่ยังคงยืดเยื้อและมีสัญญาณความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของความไม่แน่นอนด้านนโยบายการค้าในสหรัฐและจีน รวมถึงการเมืองในสหภาพยุโรป ซึ่งถือเป็นปัจจัยเสี่ยงของการส่งออกไทย

ในขณะที่การนำเข้าในช่วงเดือนมีนาคมขยายตัวติดลบร้อยละ 7.63 คิดเป็นมูลค่า 19,435 ล้านเหรียญสหรัฐ การนำเข้าในช่วงไตรมาสที่ 1 ขยายตัวติดลบร้อยละ 1.2 คิดเป็นมูลค่า 59,981 ล้านเหรียญสหรัฐ

ข่าวน่าสนใจ

Close