พณ.พร้อมเป็นเจ้าภาพถกรมต.ศก.อาเซียน

กระทรวงพาณิชย์ พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน รับฟังข้อเสนอแนะของภาคเอกชนต่อการดำเนินงาน

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ทางกระทรวงพาณิชย์ จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน นี้ ณ โรงแรมอังสนา ลากูน่า จ.ภูเก็ต ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีการค้า 10 ประเทศอาเซียนครั้งแรกของปี 2562 ที่ไทยได้เป็นประธาน รวมทั้งยังมีการพบปะกับสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะของภาคเอกชนต่อการดำเนินงานของอาเซียนด้วย

ทั้งนี้อาเซียนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทย โดยการค้าระหว่างไทยกับอาเซียนในปีที่ผ่านมามีมูลค่าการค้ารวม 113,934 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 13 โดยไทยเกินดุล 22,940 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ส่วนการส่งออกของไทยไปอาเซียนในปัจจุบัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27 ของการส่งออกทั้งหมดของไทย

ข่าวน่าสนใจ

Close