พาณิชย์ชูมาตรการแก้ราคาปาล์มตกต่ำ

กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันเดินหน้ามาตรการแก้ปัญหาราคาปาล์มตกต่ำเชื่อดันราคาสูงขึ้นได้

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้เสนอมาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์ม เพื่อแก้ไขปัญหาราคาผลปาล์มราคาตกต่ำ สร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรนั้น คณะอนุกรรมการบริหารและกำกับดูแลมาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศ (เฉพาะกิจ) ซึ่งมีตนเป็นประธานนั้น ได้บูรณาการการดำเนินมาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศอย่างต่อเนื่อง ภายในวันที่ 20 เมษายนนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบในพื้นที่ได้ครบตามจำนวน 160,000 ตัน สามารถยกระดับราคาผลปาล์มน้ำมันให้แก่เกษตรกรตามเป้าหมายรัฐบาลได้อย่างแน่นอน

อธิบดีกรมการค้าภายใน ยังกล่าวด้วยว่า กระทรวงพาณิชย์เชื่อมั่นว่าการขับเคลื่อนมาตรการของภาครัฐ จะช่วยลดสต็อกน้ำมันปาล์มดิบที่มีอยู่ 370,000 ตัน ให้คงเหลือไม่เกิน 200,000 ตัน ต่ำกว่าปกติที่เคยมี บรรลุเป้าหมายของรัฐบาลในการรักษาเสถียรภาพราคาผลปาล์มน้ำมันที่เกษตรกรขายได้ให้อยู่ในระดับไม่น้อยกว่ากิโลกรัมละ 3.20 – 3.50 บาท

ข่าวน่าสนใจ

Close