อาเซียน-แคนาดาเร่งศึกษาเปิดFTA

อาเซียน-แคนาดา เร่งศึกษาเปิด FTA ขยายการค้าลงทุน 2 ฝ่าย เสนอรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ก.ย. นี้

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า หลังการประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสเศรษฐกิจอาเซียนกับแคนาดา ที่นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความเห็นและประสบการณ์ในเชิงเทคนิคระหว่างผู้เชี่ยวชาญของทั้งสองฝ่ายในการจัดทำความตกลงการค้าเสรี หรือ FTA ในประเด็นต่างๆ เช่น การค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ รวมถึงประเด็นใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ แรงงาน สิ่งแวดล้อม ความเท่าเทียมทางเพศ เพื่อประกอบการพิจารณาความเป็นไปได้ในการเจรจา FTA อาเซียน-แคนาดา ในอนาคต

ซึ่งจากการหารือนั้น อาเซียนและแคนาดายังมีระดับความคาดหวังและมาตรฐานในการจัดทำ FTA ที่ต่างกัน เช่น รูปแบบการเปิดตลาดการค้าบริการและการลงทุน ขอบเขตการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยในช่วงที่ผ่านมา อาเซียนมีการปรับตัวเปิดรับประเด็นใหม่ๆ มากขึ้น เพื่อเร่งยกระดับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงด้านการค้าการลงทุนกับประเทศคู่ค้าสำคัญในภูมิภาคต่างๆ อาเซียนจึงพร้อมหารือกับแคนาดาในเรื่องดังกล่าว เพื่อรวบรวมความเห็นและจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างอาเซียน-แคนาดา เสนอต่อที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-แคนาดา พิจารณาในเดือนกันยายนนี้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนที่สมาชิกอาเซียนและแคนาดาจะได้รับ

ข่าวน่าสนใจ

Close