ทองคงที่รูปพรรณขาย20,100บาท

ราคาทองคงที่ โดย ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 19,147.08 บาท ขายออกบาทละ 20,100.00 บาท

สมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อ-ขายทอง ประจำวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.27 น. ราคาคงที่
โดย ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 19,147.08 บาท ขายออกบาทละ 20,100.00 บาท
ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 19,500.00 บาท ขายออกบาทละ19,600.00 บาท

ข่าวน่าสนใจ

Close