คมนาคมเบรกประมูลพื้นที่เชิงพาณิชย์ดิวตี้ฟรี

กระทรวงคมนาคม ชะลอประมูลพื้นที่เชิงพาณิชย์,ดิวตี้ฟรี สั่ง ทอท.พิจารณาข้อกฎหมายใหม่ตามพ.ร.บ.ร่วมทุนปี 62

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้หารือร่วมกับผู้บริหาร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.ในโครงการโครงการร้านค้าปลอดภาษีหรือดิวตี้ฟรี้ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งได้แจ้งให้ ทอท.ชะลอการออกประกาศเชิญชวนหาเอกชนลงทุนในโครงการพื้นที่เชิงพาณิชย์ในท่าอากาศยานกำกับดูแลของ ทอท. รวมทั้งโครงการร้านค้าปลอดภาษีหรือดิวตี้ฟรี้ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ไปก่อน
พร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้กลับไปพิจารณาใหม่ให้ครบถ้วนตามข้อกฎหมาย โดยเฉพาะขอให้สอบถามกระทรวงการคลังประเด็นการหาเอกชนลงทุนเข้าข่ายเป็นโครงการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชนตาม พ.ร.บ.ร่วมทุนแก้ไขเพิ่มเติมปี 2562 หรือไม่ เนื่องจากกิจการเกี่ยวกับอากาศยานและกิจการเกี่ยวข้องระบุอยู่ในกฎหมายหลักและกฎหมายลูกต้องนำไปพิจารณาว่าหากเข้าข่ายเป็นโครงการร่วมทุนก็ต้องดำเนินการให้ถูกต้อง หลังจากก่อนหน้านี้ ทอท.วินิจฉัยว่าพื้นที่เชิงพาณิชย์และดิวตี้ฟรีเป็นกิจการภายในไม่เข้าข่าย พ.ร.บ.ร่วมทุน ฯ
อย่างไรก็ตาม การชะลอออกประกาศเชิญชวนดังกล่าวจะส่งผลกระทบกับสัญญาของคิงเพาเวอร์กับ ทอท.ในการบริหารดิวตี้ฟรีที่จะหมดสัญญาเดือนกันยายน 2563 นั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่า ทอท.ต้องไปดำเนินการเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบทั้งเอกชนรายใหม่และรายเก่า

ข่าวน่าสนใจ

Close