พณ.แจงผลประชุมปลัดศก.อาเซียน

กระทรวงพาณิชย์ แจงบทสรุปการประชุมระดับปลัดกระทรวงเศรษฐกิจของอาเซียน เห็นชอบประเด็นเศรษฐกิจ 3 ด้าน 13 ประเด็น

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยผลการประชุมคณะทำงานระดับสูงว่าด้วยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน (High Level Task Force on ASEAN Economic Integration : HLTF-EI) ครั้งที่ 35 ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคมนี้ ที่ กรุงเทพฯ ว่า เป็นการประชุมระดับปลัดกระทรวงเศรษฐกิจของอาเซียน ซึ่งได้ข้อสรุปในประเด็นสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียนให้มีประสิทธิภาพ 3 ด้าน 13 ประเด็น ตามที่ไทยเสนอให้อาเซียนร่วมกันดำเนินการให้สำเร็จในปี 2562

โดยเห็นว่าเป็นประเด็นที่มีความสำคัญและสอดรับกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจการค้าโลกในปัจจุบัน โดยเฉพาะเรื่องการรับมือกับอนาคต ความเชื่อมโยง และความยั่งยืน และเห็นชอบให้เสนอประเด็นที่ไทยผลักดัน 3 ด้าน 13 ประเด็น ต่อที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ที่จะจัดขึ้นในเดือนเมษายนนี้ ณ จังหวัดภูเก็ต

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close