จ่ายค่าธรรมเนียมรง.ผ่านQR Code

กระทรวงอุตสาหกรรม เร่งให้บริการชำระค่าธรรมเนียมโรงงานผ่าน QR Code ลดขั้นตอนประหยัดค่าเดินทาง

นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มีนโยบายให้เร่งปรับปรุงการให้บริการประชาชนโดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ นำร่องด้วยการพัฒนาบริการชำระเงินผ่านระบบ QR Code ให้ผู้ประกอบการสามารถชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ และให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ ยกระดับเป็นราชการ 4.0 หรือ Smart Office 4.0 เริ่มต้นจากการนำระบบ Bar code มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลโรงงานทั้งหมด ประเมินผู้ประกอบการในภูมิภาคกว่า 90,000 รายจะได้รับประโยชน์ ซึ่งขณะนี้กระทรวงอุตสาหกรรมอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ QR Code ในการรับชำระค่าธรรมเนียมรายปีโรงงาน สำหรับโรงงานจำพวกที่ 2 และ 3 ที่ตั้งอยู่ต่างจังหวัด

กระทรวงฯ จึงได้พัฒนาช่องทางการชำระเงินให้มีความหลากหลาย สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพื่อลดขั้นตอน ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายจากการเดินทาง เพิ่มความโปร่งใส ลดการติดต่อและการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ คาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ 3 เดือนสำหรับการเตรียมความพร้อมของระบบงานภายใน

ข่าวน่าสนใจ

Close