หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์แห่ง2เพชรบูรณ์

พาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลักดัน “กลุ่มเกษตรอินทรีย์นางั่ว” เป็นหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์แห่งที่ 2 ของจังหวัด สร้างรายได้ชุมชน

นางสาวจุฬารัตน์ นุ่มนิ่ม นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า สำนักงานฯ มีแผนที่จะผลักดันให้กลุ่มเกษตรอินทรีย์ นางั่ว เป็นหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์แห่งที่ 2 ของจังหวัดเพชรบูรณ์ และขับเคลื่อนในลักษณะ หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ในวิถีพอเพียงตามรอยพ่อ เนื่องจากกลุ่มได้มีแรงบันดาลใจจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยปัจจุบันมีสมาชิก 20 ราย พื้นที่ปลูกรวม 175 ไร่

ตั้งเป้าที่จะผลักดันให้เป็นหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์แห่งที่ 2 ดึงดูดการท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตของเกษตรกร การเลือกซื้อสินค้า ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจในชุมชนได้เพิ่มขึ้น

 

นอกจากนี้ ทางสำนักงานฯ ยังได้ร่วมมือกับร่วมกับ บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด (เลมอนฟาร์ม) พัฒนากระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ สำหรับกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์อื่นๆ และจะเดินหน้าผลักดันการตลาดของเกษตรอินทรีย์รายย่อยให้สามารถค้าขายผ่านตลาดออนไลน์ครอบคลุมทั้งภายในและต่างประเทศได้อย่างครบวงจรอีกด้วย

ข่าวน่าสนใจ

Close