เปิดศูนย์ SMEs-ITC อีก 3แห่ง

กนอ. จับมือผู้พัฒนานิคมฯในอีอีซี เปิดศูนย์ SMEs-ITC  ในปีนี้อีก 3 แห่ง เสริมศักยภาพ SME-สตาร์ทอัพ พร้อมรับการลงทุนใหม่

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ.ได้ร่วมกับผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ดำเนินการเปิดศูนย์ SMEs-ITC แล้ว 10 แห่งในปี 2561 และเพิ่มอีก 3 แห่ง ในปีนี้ ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 2 และนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี จังหวัด ฉะเชิงเทรา
ทั้งนี้ เป้าหมายของการเปิดศูนย์ SMEs-ITC ทั้ง 3 แห่ง เพื่อให้เป็นพื้นที่เป้าหมายการลงทุนที่มีศักยภาพของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทั่วโลก ดังนั้นเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพจะเป็นส่วนสนับสนุนในส่วนการผลิตที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ต้องพร้อม ในด้านการผลิตให้ได้มาตรฐานสามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้
อย่างไรก็ตาม การพัฒนา SMEs  และสตาร์ทอัพ ผ่านศูนย์ดังกล่าว จะเป็นส่วนสำคัญของการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและธุรกิจไทย ให้มีความเข้มแข็ง พร้อมที่จะพัฒนาธุรกิจไปสู่การเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านการ ผลิตจนเป็นที่ยอมรับของตลาดโลก

ข่าวน่าสนใจ

Close