“อนุดิษฐ์-จุติ”แนะยกระดับไอทีรับเปลี่ยนแปลง

2อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีทีมองยุคดิจิทัลต้องเร่งยกระดับ แก้กฎหมายรองรับเทคโนโลยี

น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวในงานเสวนา เปิดวิสัยทัศน์ Digital Economy ชูแนวขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกยุคใหม่ ว่า ปัจจุบันปัญหาการพัฒนาประเทศในด้านเทคโนโลยียังเป็นปัญหาของหลายๆ ประเทศที่มีความคล้ายกัน ที่จะต้องยกระดับให้ทันต่อเทคโนโลยีในปัจจุบัน ซึ่งต้องเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

ขณะที่นโยบายของพรรคเพื่อไทย หากเข้ามาบริหารประเทศหลังการเลือกตั้งจะมุ่งเน้นให้คนตัวเล็กมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีให้มากขึ้น เพื่อยกระดับให้มีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น

ด้านนายจุติ ไกรฤกษ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวว่า การขาดแคลนกำลังคน และการป้องกัน ความพร้อมของกระทรวงดีอีในปัจจุบันต้องยกระดับการดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มากขึ้น ทั้งการยกระดับกฎหมายให้มีความชัดเจนครอบคลุมและเคารพสิทธิมากขึ้น รวมไปถึงต้องยกระดับโครงข่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและกระจายให้ทั่วถึงครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่และสามารถใช้ได้จริง

ขณะที่นโยบายของพรรคประชาธิปัตย์หากเข้ามาบริหารประเทศจะมุ่งเน้น คือการแก้กฎหมายเพื่อปลดล็อกปัญหาต่างๆ และการขยายโครงข่าย ICT ชุมชน โดยตั้งเป้าให้ครอบคลุมทุกตำบลทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมศักยภาพให้ประชาชนมีความรู้เข้าถึง และมีรายได้เพิ่มขึ้น พร้อมจัดตั้งกองทุนสำหรับกลุ่มสตาร์ทอัพ ในส่วนสุดท้ายจะต้องยกระดับเครือข่ายให้มีความเสถียรมากขึ้น

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close