พณ.จัด APi Inspirational Talk 2019

กระทรวงพาณิชย์ จุดประกายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ จัดสัมมนาสร้างแรงบันดาลใจ ใช้นวัตกรรมต่อยอดสินค้าเกษตรไทย

นางมนัสนิตย์ จิรวัฒน์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (APi) ได้จัดกิจกรรมสัมมนาสร้างแรงบันดาลใจ “APi Inspirational Talk 2019” ในวันนี้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาธุรกิจจากผลผลิตทางการเกษตรของไทย ทั้งข้าว ยางพารา สมุนไพร และผลไม้ ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ด้วยการใช้นวัตกรรมในการดึงศักยภาพของสินค้าเกษตรดังกล่าว มาพัฒนาต่อยอดให้กลายเป็นสินค้าที่มีความแตกต่างและสร้างมูลค่าเพิ่มได้ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 500 ราย

โดยสถาบัน APi ต้องการสร้างแรงบันดาลใจ และผลักดันให้ผู้ประกอบการที่ใช้สินค้าเกษตรเป็นวัตถุดิบ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสินค้าโดยใช้นวัตกรรมมาเป็นตัวช่วย เพราะการแปรรูปสินค้าเกษตรไปสู่สินค้าสำเร็จรูปด้วยการใช้นวัตกรรม จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม และขายได้ราคาสูงขึ้น และมีแผนการส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

 

ข่าวน่าสนใจ

Close