พณ.พร้อมผลักดันราคาปาล์ม

กระทรวงพาณิชย์ พร้อมผลักดันมาตรการดูแลราคาปาล์มให้เกษตรกร หลังจากคาดว่าผลผลิตปีนี้เพิ่ม 8% อยู่ที่16.8 ล้านตัน

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์พร้อมออกมาตรการดูดซับผลผลิตปาล์มสดของเกษตรกรในพื้นที่ หลังจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการประเมินผลผลิตในปีนี้จะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 8 คิดเป็นปริมาณ 16.8 ล้านตัน จาก 15.4 ล้านตันซึ่งปริมาณที่มากขึ้นนั้นมีผลกดดันทำให้ราคาผลปาล์มของเกษตรกรตกต่ำ

โดยกระทรวงพาณิชย์ยังคงทำงานร่วมกับกระทรวงพลังงานอย่างใกล้ชิด ในการผลักดัน การใช้ปาล์มน้ำมันผลิตน้ำมันไบโอดีเซลบี 20 เพิ่มขึ้น รวมถึงการนำน้ำมันปาล์มดิบไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ผ่านการรับซื้อของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าบางปะกง ในขณะที่การบริโภคภายในประเทศแต่ละปีเฉลี่ยอยู่ที่ 1 ล้านตัน จึงมั่นใจว่าจากการบริโภคและมาตรการต่างๆ จะทำให้ผลผลิตส่วนเกินของเกษตรกรลดลงสามารถรักษาเสถียรภาพราคาผลปาล์มให้กับเกษตรกรได้

ข่าวน่าสนใจ

Close