กอช.หนุนมหานครแห่งการออม

กอช. จับมือกรุงเทพฯ หนุนเป็นมหานครแห่งการออม ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เปิดเผยว่า กอช.ร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร ขับเคลื่อนการออมเต็มรูปแบบให้เป็นมหานครแห่งการออม โดยให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครที่มีสิทธิ์เป็นสมาชิก กอช.จำนวนกว่า 240,000 คนได้เข้าถึงสิทธิ์สวัสดิการบำนาญจากรัฐบาล เพื่อสร้างหลักประกันชีวิตในการออมเงิน โดยได้รับความร่วมมือในการร่วมส่งเสริมการออมจากสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต เพื่อชีวิตที่สุขสบายหลังอายุ 60 ปี ได้มีเงินบำนาญรายเดือนไว้ใช้ และเป็นต้นแบบมหานครแห่งการออมตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมไทย

นอกจากนี้ ผู้ที่สนใจสมัครสมาชิก กอช.ต้องมีอายุระหว่าง 15 – 60 ปี เป็นแรงงานนอกระบบ แรงงานอิสระ ต้องไม่เป็นผู้ประกันตน ไม่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการและไม่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่จะได้เพิ่มเติมเงินออมหลังเกษียณเป็นรายเดือนเพื่อตอบโจทย์ความมั่นคงทางการเงิน อาทิ นักเรียน นิสิต นักศึกษา พ่อค้าแม่ค้า เป็นต้น ในการดูแลประชาชนผู้ที่ไม่มีสิทธิสวัสดิการจากรัฐบาลให้ได้มีหลักประกันเงินบำนาญรายเดือนไว้ใช้หลังเกษียณอายุ 60 ปี เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมแก่ผู้สูงวัยที่มีอยู่กว่า 21 ล้านคน ทั่วประเทศ

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close