ยกระดับฝีมือช่างอนุรักษ์โบราณสถาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผนึกกรมศิลป์ ยูเนสโก ยกระดับฝีมือช่างอนุรักษ์โบราณสถาน ป้อนแรงงานขาดตลาด

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กล่าวว่า ปัจจุบันช่างที่มีความชำนาญงานบูรณะโบราณสถาน มีจำนวนน้อยมากและขาดโอกาสในการสืบทอดความรู้สู่คนรุ่นใหม่ จำเป็นต้องฟื้นฟูความรู้ทักษะช่าง เพื่อใช้ในการอนุรักษ์อย่างเป็นระบบ โดยทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะบูรณาการการทำงานร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรมศิลปากร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา องค์การยูเนสโก และบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG เพื่อหารือเตรียมความพร้อม ร่วมกันกำหนดเนื้อหา และระยะเวลาในการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย โดยคาดว่าจะมีการลงนามความร่วมมือในเดือนมิถุนายนนี้

ทั้งนี้ปัจจุบันโบราณสถานในประเทศไทยหลายพื้นที่ อยู่ในสภาพทรุดโทรม จำเป็นต้องได้รับการบูรณะซ่อมแซมโดยเร่งด่วน แต่ยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน เนื่องจากเป็นงานที่ต้องมีความละเอียดประณีต ช่างที่จะมาทำหน้าที่ต้องได้รับการฝึกฝน ผ่านเกณฑ์วัดระดับความสามารถที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close