ไทย-อาเซียนถกเกาหลีเพิ่มมูลค่าการค้า

ไทย-อาเซียน หารือ เกาหลี เร่งยกระดับการค้าเสรีระหว่างกัน เพิ่มมูลค่าการค้าเป็น 2 แสนล้านเหรียญสหรัฐในปี 63

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ไทยจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี (AKFTA-IC) ครั้งที่ 17 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ นี้ ที่ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งคาดว่าจะสามารถผลักดันประเด็นต่างๆ โดยเฉพาะการเจรจาเปิดตลาดสินค้าเพิ่มเติมให้มีความคืบหน้ามากขึ้น โดยจะผลักดันรายการสินค้าสำคัญที่ไทยต้องการให้เกาหลีใต้เปิดตลาดเพิ่มเติม อาทิ สินค้าประมง มันสำปะหลังอัดเม็ด ข้าวกล้อง อาหารแปรรูป พลาสติกและเคมีภัณฑ์ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสทางการค้าและการส่งออกให้กับผู้ประกอบการไทยที่ต้องการทำธุรกิจในเกาหลีมากยิ่งขึ้น รวมทั้งผลักดันให้อาเซียนและเกาหลีสามารถบรรลุเป้าหมายการค้าที่ 200,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2563 ตามที่ผู้นำได้ตั้งเป้าไว้

สำหรับการค้าระหว่างไทย-เกาหลี ในปี 2561 มีการค้ารวมกว่า 13,766 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.74 ของมูลค่าการค้ารวมของไทย

 

ข่าวน่าสนใจ

Close