ค่ายรถขานรับEuro 6ช่วยลดฝุ่นPM 2.5

ค่ายรถยนต์ ขานรับปรับรถใหม่ทุกคันเป็น Euro 6 ภายในปี 2564 ลดฝุ่นพิษ PM 2.5

นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า บริษัทรถยนต์ส่วนใหญ่ขานรับนโยบายของภาครัฐ ตอบรับกำหนดเวลาบังคับใช้มาตรฐานมลพิษระดับ Euro 5 ในรถยนต์ใหม่ทุกรุ่นทุกคัน ภายใน 1-2 ปี และ Euro 6 ภายในปี 2564 ถึงแม้การยกระดับมาตรฐานรถยนต์ จะมีต้นทุนการปรับเปลี่ยนและต้นทุนการผลิตรถยนต์สูงขึ้น ทั้งนี้ เพื่อสุขภาพที่ดีของลูกค้าและประชาชน ต้นทุนดังกล่าวก็คุ้มค่ากว่าเมื่อเทียบกับต้นทุนจากปัญหาสุขภาพและค่าใช้จ่ายในการดูแลตัวเองของประชาชน ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีรถยนต์ส่วนตัว เช่น ค่าใช้จ่ายในการซื้อหน้ากากอนามัย N95 และเครื่องกรองอากาศแบบกรองฝุ่น PM 2.5 รวมถึงค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอื่นๆ ที่ตามมา

นอกจากนี้ เพื่อช่วยลดปัญหามลพิษฝุ่นละออง PM 2.5 และปัญหาสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ได้รณรงค์ให้ผู้ที่ใช้รถยนต์มาตรฐาน Euro 4 เติมน้ำมันที่ได้มาตรฐาน Euro 5 ที่มีจำหน่ายตามสถานีบริการน้ำมันแล้วในปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยลดมลพิษโดยเฉพาะฝุ่นละออง PM ได้กว่าร้อยละ 20-25

 

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close