ท่องเที่ยวชูความปลอดภัยหนุนภาพลักษณ์ดี

สทท.สร้างความมั่นใจนักท่องเที่ยวต่างชาติผุดโครงการความปลอดภัย หนุนภาพลักษณ์ที่ดี พร้อมหนุนเมืองรอง

นายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงโครงการความปลอดภัยการท่องเที่ยวสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ว่า เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศไทย มีการเดินทางที่ปลอดภัยที่สุดตลอดระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทยและเป็นการเพิ่มมาตรฐานของการท่องเที่ยวตามหลักสากลสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จึงได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทำโครงการ ด้านความปลอดภัย การท่องเที่ยวสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขึ้น เพื่อรณรงค์เตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกด้านความปลอดภัย สำหรับนักท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกทในการช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุอันจะเกิดกับนักท่องเที่ยว โดยมีเป้าหมายลดอุบัติเหตุให้เป็นภาพลักษณ์ที่ดีและความเป็นเอกภาพของอุตสาหกรรมเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว

ทั้งนี้ สำหรับแนวทางการดำเนินโครงการ ระยะเวลา 2 ปี ประกอบด้วยแผนระยะสั้น โดยภายในเดือนมีนาคม จะเริ่มลงพื้นที่ทำงานแบบเป็นรูปธรรม และจะกำหนดกิจกรรมร่วมในช่วงเดือนเมษายน 2562 หรือ 7 วันอันตราย ในเทศกาลสงกรานต์ รณรงค์ความปลอดภัยด้านการเดินทางและยานพาหนะ ทั้งหมดเพื่อเป็นต้นแบบความปลอดภัยด้านอื่นๆ ต่อไป ระยะลาง จะทำการอบรมวิเคราะห์ปัญหาพร้อมหามาตรการรองรับ ส่วนระยะยาว จะต้องติดตามและหาแนวทางการพัฒนาใหม่ๆต่อไป

อย่างไรก็ตาม สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมที่จะร่วมมือภาครัฐในการดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว อาทิการท่องเที่ยวเมืองรอง เรื่องการบริการนักท่องเที่ยว ทั้งการเดินทาง ที่พัก และร้านอาหาร ทำหน้าที่แนะนำ การท่องเที่ยวแบงครบวงจร อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ

 

ข่าวน่าสนใจ

Close