หนุนSMEsดึงนวัตกรรมหนุนยอดขาย

กสอ. ส่งเสริม SMEs ใช้นวัตกรรมหนุนยอดขายโต 10 เท่าใน 3 ปี หวังเพิ่มสัดส่วนใน GDP เกิน 50% ในปี 64

นายเดชา จาตุธนานันท์ รองอธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยว่า กสอ. ได้ร่วมกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ อีสเม็ด (ISMED) ในการส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการไทย ให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งปีนี้นำร่องพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ใช้งบสนับสนุนเป็นจำนวนเงินประมาณ 3 ล้านบาท ในการพัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจให้เอสเอ็มอีกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ทั้งนี้ตั้งเป้าจะเพิ่มยอดขายให้แก่ผู้ประกอบการ 5-10 เท่าในอนาคต และตั้งเป้าให้มีลูกค้าในต่างประเทศกว่า 1 ล้านราย ภายใน 3 ปี โดยจะเน้นในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนก่อน

ขณะที่ ในปีถัดไปจะเพิ่มกลุ่มผู้ประกอบการให้เข้าถึงความช่วยเหลือมากขึ้นอีก โดยจะเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจ และต้องผ่านการคัดเลือกเพื่อที่จะเข้ามาพัฒนาตามกระบวนการ ตั้งเป้าให้เป็นเอสเอ็มอีระดับโลกในอนาคต โดยตัวชี้วัดสูงสุดคือการทำให้อัตราการเติบโตด้านเศรษฐกิจของเอสเอ็มอี มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับจีดีพีประเทศ ภายในปี 2564

ข่าวน่าสนใจ

Close