แนะก.พาณิชย์ทำตลาดส่งออกเชิงรุก

หอการค้า แนะกระทรวงพาณิชย์ทำตลาดส่งออกเชิงรุกในประเทศ สัดส่วนการส่งออกอย่างต่ำ 5 %

นายอัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า การส่งออกของไทยในปี 2562 นี้ ที่ยังต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบโดยตรงหลายปัจจัย แต่เชื่อว่าการส่งออก ยังสามารถขยายตัวได้ โดยเฉพาะในตลาดที่มีสัดส่วนการส่งออกน้อยกว่าร้อยละ 5 ซึ่งประกอบไปด้วยประเทศอินเดีย,แคนาดา,ตะวันออกกลาง,แอฟริกาใต้ และ บราซิล โดยทั้ง 5 ประเทศนี้ เห็นว่าเป็นตลาดที่มีศักยภาพ กระทรวงพาณิชย์ สามารถทำงานเชิงรุก เพิ่มมูลค่าการส่งออกไปยังตลาดทั้งหมดได้ เนื่องจากยังคงมีการขยายตัวและมีกำลังซื้อค่อนข้างสูง

นอกจากนี้ยังมองว่า การที่สหภาพยุโรป หรือ อียู ปลดใบเหลืองสินค้าประมงไทยจะทำให้ประเทศไทยสามารถส่งออกสินค้าประมงและอาหารทะเลแปรรูปในปีนี้ได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.7 หรือ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 656 ล้านเหรียญสหรัฐ

ข่าวน่าสนใจ

Close