ตั้งเป้า62คนไทยทำงานตปท.4.5หมื่นคน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตั้งเป้าปีนี้ส่งคนไทยไปทำงานต่างประเทศ 45,000 คน มีรายได้กลับเข้าประเทศกว่า 140,000 ล้านบาท

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานได้จัดส่งแรงงานไทยไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) ปี 2561 จำนวน 6,203 คน โดยไปทำงานในภาคอุตสาหกรรม 3,618 คน ภาคการเกษตรและปศุสัตว์ 665 คน ภาคการก่อสร้าง 734 คน และเป็นคนงานที่ได้รับการจ้างซ้ำ 1,186 คน สำหรับ ปี 2562 ตั้งเป้าหมายจัดส่งแรงงานไทย ประมาณ 6,000 คน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม-11 กุมภาพันธ์ 2562 แรงงานไทยเดินทางไปทำงานแล้ว 435 คน

โดยในวันนี้เดินทางทั้งหมด 200 คน ไปทำงานภาคอุตสาหกรรม 190 คน และภาคการเกษตรและปศุสัตว์ 10 คนแยกเป็นเพศชาย 183 คนเพศหญิง 17 คน

ขณะที่ ในปี 2561 กระทรวงแรงงานได้จัดส่งแรงงานไทย 40,000 คน ไปในประเทศที่เป็นตลาดแรงงานที่สำคัญ อาทิ ไต้หวัน, สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น อิสราเอล สิงคโปร์ ซึ่งสามารถส่งรายได้กลับประเทศเป็นเงินปีละกว่า 126,428 ล้านบาท พร้อมตั้งเป้าปี 62 จัดส่งคนไปทำงาน 45,000 คน ซึ่งคาดว่าจะส่งรายได้กลับประเทศเป็นเงินกว่า 140,000 ล้านบาท

ข่าวน่าสนใจ

Close