กรมการค้าฯออกข้อปฏิบัติข้าวG to G

กรมการค้าต่างประเทศ ออกแนวทางปฏิบัติการซื้อขายข้าว G to G มั่นใจเพิ่มความโปร่งใส ป้องกันการทุจริตได้

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ กรมฯ ได้ออกแนวทางปฏิบัติในการเจรจาและการทำสัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) สำหรับข้าราชการประจำใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในอนาคต ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้กำหนดขึ้น และครม.ได้ให้ความเห็นชอบแนวทางปฏิบัติดังกล่าวแล้ว โดยแนวทางปฏิบัติที่สำคัฯ คือ การเจรจาและทำสัญญา คู่สัญญาต้องเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลกลางของประเทศผู้ซื้อ โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลกับกระทรวงการต่างประเทศได้อีกทางหนึ่ง การชำระเงิน ต้องเป็นการชำระเงินระหว่างประเทศ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นการเปิดL/C เพียงอย่างเดียว ขึ้นอยู่กับการเจรจา และการส่งมอบข้าว ต้องส่งข้าวออกไปจากประเทศไทยจริง โดยมีหลักฐานที่สำคัญ คือ ใบอนุญาตส่งออกข้าวที่ออกโดยกรมการค้าต่างประเทศ ที่ระบุว่าเป็นการส่งออกข้าวรัฐบาล

ส่วนประเด็นที่ให้กรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยข้อมูลในสัญญาซื้อขายข้าวแบบ G to G ทั้ง จะพิจารณาเปิดเผยข้อมูลในส่วนที่สามารถเปิดเผยได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ขัดต่อข้อกำหนดในสัญญาและไม่กระทบต่อตลาดและความสัมพันธ์กับประเทศผู้ซื้อ

 

ข่าวน่าสนใจ

Close