ผู้ส่งออกไม่กังวลข่าวข้าวปลอม

ผู้ส่งออกข้าว ไม่กังวลข่าวข้าวหอมเวียดนามปลูกในไทย ปลอมส่งออกปนข้าวหอมมะลิ

จากกรณีที่มีข่าวเกี่ยวกับการนำพันธุ์ข้าวหอม Jasmine85 หรือ ข้าวหอมพวงของเวียดนาม เข้ามาปลูกในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันให้ผลผลิตอยู่ในพื้นที่ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ และทำให้หลายฝ่ายเกิดความกังวลว่า อาจจะมีการนำมาปลอมปนในข้าวหอมมะลิไทยส่งออกไปจำหน่ายยังตลาดต่างประเทศ ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า เชื่อจะไม่กระทบกับการส่งออกข้าวในส่วนของข้าวหอมมะลิ เพราะลักษณะข้าวแตกต่างกัน เนื่องจากข้าวพันธุ์ดังกล่าวเป็นข้าวพื้นนิ่ม ไม่ได้มีกลิ่นหอม ลักษณะใกล้เคียงข้าวขาว ข้าวหอมปทุม

และส่วนใหญ่จำหน่ายเป็นข้าวถุงในประเทศเกือบทั้งหมด ผู้ส่งออกถือเป็นทางเลือกในการบริโภคข้าวภายในประเทศ โดยไม่กังวลว่าจะสามารถนำมาปลอมปนกับข้าวหอมมะลิ เพื่อทำการส่งออกได้

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close