กฟน.ชูรถยนต์ไฟฟ้าแก้ปัญหาฝุ่นละออง

กฟน. ชูรถยนต์ไฟฟ้า แก้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ได้อย่างยั่งยืน ขยายสถานีชาร์จรองรับความต้องการในอนาคต

นางสาวผาสุก สัมปุณณะโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดเผยว่า กฟน. พร้อมสนับสนุนนโยบายรัฐบาลและช่วยเหลือประชาชนในการลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าทั้งในภาคประชาชน และขนส่งมวลชน ในการลดการปล่อยมลพิษได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ประชาชนที่ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า สามารถใช้บริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า โดยจองผ่านแอปพลิเคชัน MEA EV ที่การไฟฟ้านครหลวงทุกเขตได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับนโยบายการสนับสนุนการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า ถือเป็นนโยบายที่หลายๆ ประเทศให้ความสำคัญ และสามารถแก้ปัญหามลภาวะได้อย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ กฟน. ยังมีการจัดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า ทั้งในที่ทำการของ กฟน. ซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด 11 สถานี ครอบคลุมทั่วเขตจำหน่ายของ กฟน. ตลอดจนให้การร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนอื่นๆ ในการขยายสถานี เพื่อรองรับความต้องการการในอนาคต และสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้ที่กำลังตัดสินใจใช้รถยนต์ไฟฟ้า

 

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close