ไทย-เมียนมาผนึกแก้แรงงานขาดแคลน

ไทย-เมียนมา ประชุมระดับวิชาการ มุ่งแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงาน และคุ้มครองดูแลสิทธิประโยชน์ของแรงงาน

นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยภายหลังการประชุมระดับวิชาการเมียนมา-ไทย ร่วมกับ นายอู วิน เชน อธิบดีกรมแรงงาน กระทรวงแรงงาน ตรวจคนเข้าเมืองและประชากรสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ว่า ที่ประชุมได้มีการหารือในประเด็นที่สำคัญของฝ่ายไทยทั้ง การจัดส่งแรงงานประมงเข้ามาทำงานตาม MOU การจ้างงานระยะสั้น การตรวจสุขภาพจากประเทศต้นทาง การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของแรงงาน และการจัดเตรียมแรงงานเมียนมาเพื่อให้นายจ้างไทยได้คัดเลือก

อย่างไรก็ตามการประชุมหารือครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายหวังว่า จะได้ร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานของประเทศไทยการคุ้มครองดูแลสิทธิประโยชน์ของแรงงาน รวมทั้งการเข้ามาทำงานในประเทศไทยโดยถูกกฎหมายตาม MOU

ข่าวน่าสนใจ

Close