ยกเลิกคุมนำเข้ายางรถใหม่ปลายเดือนนี้

กรมการค้าต่างประเทศ เตรียมเลิกมาตรการคุมนำเข้ายางรถใหม่ ใช้เกณฑ์ สมอ. ที่เดียว ลดความซ้ำซ้อน คาดบังคับใช้ปลายเดือนม.ค.นี้

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์เตรียมออกประกาศยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่อง กำหนดให้ยางรถใหม่เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง และต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2555 เพื่อรองรับมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีมติให้ยกเลิกประกาศดังกล่าว เนื่องจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้ออกพระราชกฤษฎีกากำหนดมาตรฐานบังคับเกี่ยวกับยางรถใหม่ 2 ฉบับ เพื่อกำกับดูแลมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางรถใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคม 2562 และยังเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการบังคับใช้กฎหมายและเป็นภาระแก่ผู้ประกอบการ

อย่างไรก็ตาม การยกเลิกดังกล่าวยังไม่มีผลบังคับใช้ จึงขอให้ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะนำเข้าสินค้ายางรถใหม่ดำเนินการตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับเดิมต่อไปก่อน โดยผู้นำเข้ายังคงต้องขึ้นทะเบียน แสดงเอกสารรับรองคุณภาพมาตรฐานประกอบการนำเข้า รวมทั้งต้องรายงานการนำเข้า ซึ่งคาดว่าจะต้องดำเนินการไปจนถึงปลายเดือนมกราคม 2562

ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการมีข้อสงสัยในเรื่องการให้บริการและการค้าต่างประเทศ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1385 ของกรมการค้าต่างประเทศ

 

 

 

ข่าวน่าสนใจ

Close