คลังรายงานครม.มาตรการช่วยคนจน

กระทรวงการคลัง รายงานความคืบหน้าบัตรสวัสดิการคนจนให้ครม.รับทราบ รอรัฐบาลใหม่เคาะเกณฑ์รายได้ทั้งครอบครัว

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่ากระทรวงการคลังได้รายงานความคืบหน้าของมาตรการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ ครม. รับทราบ โดยในปีที่ผ่านมา มีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าร่วมมาตรการดังกล่าว 4.15 ล้านราย และจากการดำเนินการพบว่า มีผู้มีรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 30,000 บาทต่อปี เป็นผู้พ้นจากเส้นความยากจน 1.01 ล้านราย และมีผู้มีรายได้มากกว่า 100,000 บาทต่อปี 115,116 ราย

ขณะเดียวกันที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอขอขยายมาตรการฝึกอาชีพผู้มีรายได้น้อยภายใต้โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ออกไปอีก 6 เดือน ตั้งแต่ มกราคม -มิถุนายน 2562 จากเดิมกำหนดระยะเวลาไว้ 3 เดือน ระหว่างกุมภาพันธ์-เมษายนปี 2562 ซึ่งยังคงหลักการและการดำเนินงานเช่นเดียวกับมาตรการที่ผ่านมา โดยผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี จะได้รับเงิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน และผู้ที่มีรายได้สูงกว่า 30,000บาทต่อปี จะได้รับเงิน 100 บาท ต่อคนต่อเดือน ลากยาวไปอีก 6 เดือน หากเข้าร่วมโครงการ ขณะเดียวกันผู้ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพแต่สนใจ ทางหน่วยงานฝึกอาชีพต้นทาง อย่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิน ต้องจัดให้คนกลุ่มนี้เป็นเป้าหมายแรกในการดำเนินการ

อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลัง จะเสนอครม.ให้พิจารณาปรับหลักเกณฑ์ผู้ที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ โดยจะพิจารณารายได้ทั้งครอบครัว จากปัจจุบันที่พิจารณาเป็นรายบุคคล โดยจะประกาศหลักเกณฑ์อย่างเป็นทางการอีกครั้ง แต่ทั้งหมดต้องขึ้นอยู่กับรัฐบาลชุดใหม่ที่จะเข้ามาว่าดำเนินการอย่างไร

ข่าวน่าสนใจ

Close