หอการค้าชี้ธุรกิจดาวเด่น-ร่วงปี62

หอการค้า ประเมิน แพทย์ นักวิเคราะห์ นักพัฒนาแอพพลิเคชั่น ยังเป็นธุรกิจเด่น ปี62 ขณะที่ธุรกิจดาวร่วง คือ ธุรกิจร้านหนังสือ หัตถกรรม

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ กล่าวถึงการประเมินธุรกิจที่โดดเด่นในปีนี้ ภายใต้สมมุติฐานทางเศรษฐกิจที่จะขยายตัวในกรอบร้อยละ 4 – 4.2 แม้จะยังมีผลกระทบจากปัญหาสงครามการค้า แต่จะมีปัจจัยสนับสนุนจากทิศทางการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นภายในปีนี้ ที่เม็ดเงินจากการรณรงค์หาเสียงมาเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจทั่วประเทศ รวมทั้งนโยบายการลงทุนภาครัฐ และการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ทำให้คาดว่าเศรษฐกิจ โดน 10 อาชีพเด่นในปีนี้ ส่วนใหญ่สอดคล้องกับการจัดอันดับธุรกิจที่โดนเด่น โดยเฉพาะอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสุขภาพ ออนไลน์ การท่องเที่ยว ไปจนถึงสตาร์อัพ โดยอันดับ 1 คือ แพทย์ เพราะจำนวนแพทย์ที่ออกสู่ตลาดแรงงานไม่เพียงพอกับความต้องการ อันดับ 2 คือนักวิเคราะห์ข้อมูล และนักพัฒนาแอพพลิเคชั่น อันดับ 3 นักบิน และนักการตลาดออนไลน์ อันดับ 4 นักขายออนไลน์ และ นักการเงิน  อันดับ 5 ผู้พิพากษาหรือทนาย  อันดับ 6 ผู้ประกอบการ อันดับ 7 ดารา-นักร้อง  อันดับ 8 ทันตแพทย์ อันดับ 9 ครูสอนพิเศษหรือติวเตอร์ และอันดับ 10 ได้แก่ อาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ นักวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม และอาชีพนักกีฬา อี-สปอร์ต ตามธุรกิจเกมส์ที่มีความโดดเด่น

ขณะที่ 10 อันดับดาวร่วง  อันดับ 1 คือ ธุรกิจเช่าหนังสือ ธุรกิจหัตถกรรมและเฟอร์นิเจอร์ไม้  อันดับ 2  คือธุรกิจผลิตและจำหน่ายซีดีและดีวีดี อันดับ 3 ธุรกิจร้านให้บริการอินเตอร์เน็ต และธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และวารสาร  อันดับ 4 ธุรกิจทำผลิตภัณฑ์หนัง ฟอกหนัง อันดับ 5 ธุรกิจโทรศัพท์พื้นฐาน อันดับ 6 ธุรกิจสถานศึกษาเอกชน และธุรกิจพ่อค้าคนกลางทางการเกษตร อันดับ 7 ธุรกิจของเล่น อันดับ 8 ธุรกิจผลิตสังกะสี  อันดับ 9 ธุรกิจค้าปลีกดั้งเดิม และทำดอกไม้ ใบไม้ประดิษฐ์ และอันดับที่ 10 ธุรกิจอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ และธุรกิจปาล์มน้ำมัน

ข่าวน่าสนใจ

Close