ก.อุตฯดันภาคเหนือฮับแปรรูปเกษตร

กระทรวงอุตสาหกรรม ดันกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ขึ้นแท่นฮับอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรยั่งยืน

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีศักยภาพในด้านการเกษตร ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร และผลิตภัณฑ์เซรามิก ทั้งนี้ เห็นควรพัฒนานวัตกรรมการผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรไปสู่ผลิตภัณฑ์เกษตรอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูง เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร และเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในพื้นที่ ให้มีขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจเชื่อมโยงสู่สากล รวมถึงยกระดับกระบวนการผลิตอาหารแปรรูปให้มีมูลค่าเพิ่มสูง สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในอนาคต และสร้างโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการ รวมถึง ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปให้เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม เป็นการยกระดับการผลิตอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป ซึ่งเป็นอุตสาหกรรม S-Curve ให้มีขีดความสามารถในการสร้างมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น พร้อมผลักดันเป็นอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่มีอนาคต และปักหมุดให้เป็นฟู๊ดวัลเลย์ของโลกต่อไป

 

 

ข่าวน่าสนใจ

Close