พพ.มอบฉลากประหยัดพลังงาน142ราย

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มอบฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง กว่า 7 ล้านใบ กับผู้ประกอบการ 142 ราย

นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า พพ.ได้จัดพิธีมอบฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง แก่ผู้ประกอบการ 142 ราย จาก “โครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง และ วัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยการติดฉลาก” จำนวน 7,655,410 ใบ จากผลิตภัณฑ์ 257 ยี่ห้อ ใน 19 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จและเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงว่าฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง จะช่วยเป็นเครื่องการันตีให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ และยังเป็นการส่งเสริมด้านการอนุรักษ์พลังงานของประเทศ เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงพลังงาน ภายใต้แผนการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558-2579

ทั้งนี้ พพ. ได้จัดทำโครงการดังกล่าวตั้งแต่ปี 2550 มีการดำเนินมอบฉลากไปแล้วทั้งสิ้น จำนวน 38,744,969 ใบ ส่งผลให้เกิดการประหยัดพลังงานไปแล้วไม่น้อยกว่า 739.14 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อปี คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นมากกว่า 28,000 ล้านบาท

 

ข่าวน่าสนใจ

Close