สหพัฒน์มองกำลังซื้อปชช.ต้นปีดี

ประธานสหพัฒน์ มอง กำลังซื้อดี คนมีอารมย์จับจ่าย ช้อปช่วยชาติ มีเลือกตั้งหนุน จี้ รัฐแก้ราคาสินค้าเกษตรให้ถูกทาง

นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ เปิดเผยกับสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.ว่า ภาพรวมกำลังซื้อของประชาชนในช่วงต้นปีถือว่าดีมาก เห็นได้จากอารมณ์การจับจ่ายใช้สอย ซื้อของขวัญปีใหม่ที่เพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่ารัฐบาลได้ออกมาตรการช้อปช่วยชาติ รวมถึงมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อย ทำให้ประชาชนมีอารมณ์ในการจับจ่ายใช้สอย นอกจากนี้ ประชาชนมีความหวังว่า ประเทศไทยจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้น ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลเองก็ได้สร้างความเชื่อมั่นในประเด็นนี้ กับประชาชนและนักลงทุนมาโดยตลอด ที่สำคัญ ประเทศไทยจะมีข่าวดี คือ พระราชพิธีบรมราชาพิเศษ ซึ่งเป็นพระราชพิธีอันสำคัญยิ่งของคนไทย

นอกจากนี้ นายบุญชัย กล่าวอีกว่า รัฐบาลจะต้องเร่งแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรให้ถูกทาง เพื่อเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนในระดับฐานรากอีกด้วย

ข่าวน่าสนใจ

Close