พณ.ชูพื้นที่GIเชื่อมท่องเที่ยว

กระทรวงพาณิชย์ ต่อยอดใช้พื้นที่ G I เชื่อมแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มรายได้ชุมชน

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯเตรียมแผนที่จะกระตุ้นให้คนในชุมชนทั่วประเทศ ร่วมกันพิจารณาและดันสินค้าในชุมชน ให้เข้ามาอยู่ในกลุ่มสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าที่มาจากแหล่งผลิตที่การันตีคุณภาพ สามารถเพิ่มมูลค่าได้สูงขึ้น โดยล่าสุดมีสินค้าที่จดทะเบียน GI แล้ว 103 สินค้าใน 66 จังหวัด และยังมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้สินค้า GI ครบ 77 จังหวัดภายในปีนี้

นอกจากนี้ กรมมีแผนที่จะเชื่อมโยง พื้นที่ GI กับแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเป็นการ สร้างรายได้ให้กับชุมชนและยังเป็นการเผยแพร่สินค้า GI ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในชุมชนให้มากขึ้น

ทั้งนี้ หากดูตัวมูลค่าของสินค้า GI ในช่วงที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ มีอัตราการเติบโตขึ้นทุกปี โดยเฉลี่ยกว่า 4,000 ล้านบาท

 

 

 

 

ข่าวน่าสนใจ

Close