พณ.ดูแหล่งผลิตสินค้าGIเชียงราย

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ลงพื้นที่แหล่งผลิตสินค้า GI จังหวัดเชียงรายมั่นใจขยายตลาดส่งออกได้

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าในวันนี้ กรมฯได้นำคณะลงพื้นที่ เยี่ยมชมสินค้า ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ในจังหวัดเชียงราย ซึ่งประกอบด้วย กาแฟดอยช้าง กาแฟดอยตุง สับปะรดภูแลเชียงราย สับปะรดนางแล และชาเชียงราย โดยแต่ละพื้นที่ได้พัฒนาจากแหล่งผลิตสินค้าเป็นแหล่งเรียนรู้ควบคู่ไปกับเส้นทางการท่องเที่ยว รวมถึงการหาช่องทางทางการตลาด เพื่อสร้างโอกาสสร้างรายได้ที่จะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตอย่างครบวงจร

โดยสินค้าGI ของเชียงราย ถือเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศที่สร้างรายได้มากกว่า 2,000 ล้านบาท สามารถนำไปต่อยอดส่งออกในหลายประเทศและเริ่มเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกในหลายรายการสินค้า จึงมั่นใจว่าสินค้า GI ในอนาคตจะมีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้น

 

 

ข่าวน่าสนใจ

Close