ตรวจความพร้อมสนามบินแม่ฮ่องสอน

อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ติดตามคืบหน้าพัฒนาสนามบินแม่ฮ่องสอน เน้นย้ำอำนวยความสะดวกผู้พิการตามนโยบายรัฐ

นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ลงพื้นที่ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน เพื่อตรวจเยี่ยม พร้อมรับฟังแผนการดำเนินงานขยายทางวิ่ง ทางขับ และลานจอดอากาศยาน งานอาคารจอดรถยนต์ของท่าอากาศยาน รวมถึงตรวจระบบการทำงานของเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ Explosive Detection Systems (EDS) กล้อง CCTV

นอกจากนี้ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ได้ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่และรับฟังการบรรยายสรุปสรุปผลการปฏิบัติงานตามข้อสั่ง การของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อการเตรียมความพร้อมของท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอนและแนวทางการพัฒนาท่าอากาศยาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมด้านการบิน เพิ่มมากขึ้น โดยได้เน้นย้ำถึงแผนอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ที่เป็นนโยบายหลักของกระทรวงคมนาคม ให้ได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางสำหรับคนพิการ และประชาชนทั่วไป สร้างความประทับใจจากการใช้บริการ

ข่าวน่าสนใจ

Close