สรรพสามิตจับสินค้าผิดกม.รวม10.91ลบ.

กรมสรรพสามิต เผย ผลการปราบปรามผู้ประทำผิด 4-10 มกราคม 2562 รวม 657 คดี เงินค่าปรับ 10.91 ล้านบาท

นายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี ในฐานะรองโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2562 (ระหว่างวันที่ 4 – 10 มกราคม 2562) พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 657 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 10.91 ล้านบาท โดยแยกเป็น
– สุรา จำนวน 417 คดี  คิดเป็นเงินค่าปรับ 4.30 ล้านบาท
– ยาสูบ จำนวน 152 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 2.77 ล้านบาท
– ไพ่ จำนวน 9 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 0.08 ล้านบาท
– น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 27 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 1.92 ล้านบาท
– น้ำหอม จำนวน 1 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 0.04 ล้านบาท
– รถจักรยานยนต์ จำนวน 38 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ จำนวน 0.69 ล้านบาท
– สินค้าอื่น ๆ จำนวน 13 คดี รวมเป็นเงินค่าปรับ 1.11 ล้านบาท

โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุราจำนวน 3,500.845 ลิตร ยาสูบจำนวน 5,235 ซอง ไพ่จำนวน 362 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันจำนวน 63,885.00 ลิตร น้ำหอมจำนวน 64 ขวด รถจักรยานยนต์จำนวน 35 คัน

หากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตสามารถแจ้งโดยตรงได้ที่กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ  หรือ Call center 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.excise.go.th ซึ่งกรมสรรพสามิตจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ และจะมอบสินบนนำจับให้ ภายหลังจากคดีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

ข่าวน่าสนใจ

Close