พณ.รับคุมบริการทางการแพทย์ยาก

กระทรวงพาณิชย์ ถกโรงพยาบาลเอกชน รับควบคุมบริการทางการแพทย์เป็นเรื่องยาก ยังไม่พร้อมเสนอให้ ครม. พิจารณา

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงสาธารณสุข สมาคมโรงพยาบาลเอกชน สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย และมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ว่า ทุกฝ่ายได้มีโอกาสแสดงความเห็นถึงข้อกังวลหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ หรือ กกร. มีมติให้กำหนดบริการทางการแพทย์ และ เวชภัณฑ์เป็นสินค้าและบริการควบคุมซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการรอเสนอ ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ

โดยในวันนี้ได้ถือเป็นการรับฟังข้อมูลเชิงลึก เพื่อให้ได้รับทราบรายละเอียดของแต่ละฝ่ายเนื่องจากเห็นว่าบริการทางการแพทย์มีความซับซ้อนในองค์ประกอบและยอมรับว่าการกำหนดมาตรฐานของบริการที่จะควบคุมเป็นเรื่องยาก

แต่อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์มีความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรม ซึ่งจะพยายามดูแลกำหนดมาตรการให้ดีที่สุด

ข่าวน่าสนใจ

Close