“สนธิรัตน์”ประชุมกกร.ขึ้นบัญชียาเวชภัณฑ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประชุม กกร. คาดกำหนด ยา เวชภัณฑ์ ค่ารักษาพยาบาลเป็นสินค้าควบคุม

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ หรือ กกร. โดยในวันนี้ที่ประชุม จะมีการพิจารณาทบทวนรายการสินค้าและบริการควบคุมประจำปี 2562 ซึ่งคาดว่า จะมีการพิจารณานำสินค้ายา เวชภัณฑ์และค่ารักษาพยาบาล กำหนดไว้ในรายการสินค้าควบคุม เพื่อที่จะดูแลในเรื่องของการกำหนดค่ารักษาพยาบาลในส่วนของโรงพยาบาลเอกชนให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้จะมีการพิจารณาทบทวนรายการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการประจำปี 2562 ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นด้วย

ข่าวน่าสนใจ

Close