การท่าเรือMOUใช้สิทธิ์พื้นที่รฟท.

การท่าเรือฯ MOU รฟท. ใช้สิทธิ์เหนือพื้นดินทางรถไฟสายแยกเข้าโรงกลั่นน้ำมันบางจาก 5,912.29 ตารางวา

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาใช้สิทธิ์เหนือพื้นดินทางรถไฟสายแยกเข้าโรงกลั่นน้ำมันบางจาก ระหว่างการท่าเรือแห่งประเทศไทย และการรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมกล่าวว่า เนื่องจากทางรถไฟสายแยกเข้าโรงกลั่นน้ำมันบางจากของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)ที่อยู่บริเวณช่องนนทรีและอยู่ภายใต้เขตพื้นที่ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย มีสภาพชำรุดสุดโทรมทำให้เกิดความไม่สะดวกในการขนส่งสินค้าทางรถไฟ ดังนั้นการท่าเรือจึงได้จัดทำข้อตกลงกับการรถไฟ เพื่อปรับปรุงระบบรางและอุปกรณ์ ต่างๆที่ใช้ในการเดินรถ โดยจัดทำสัญญาอนุญาตให้การรถไฟใช้สิทธิ์เหนือพื้นดินทั้งหมดจำนวน 5,912.29 ตารางวา เพื่อประโยชน์ในการเดินรถและการขนส่งสินค้าทางรถไฟมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้การรถไฟจะดำเนินการ หรือถอนในส่วนทางรถไฟสายแยกเข้าโรงเก่าที่มีอยู่เดิมแล้ว ทำการก่อสร้างทางรถไฟใหม่ ตามแนวเส้นทางเดิมรวมถึงการก่อสร้างและอุปกรณ์ต่างๆตามปฏิบัติการเดินรถและการขนส่งสินค้าทางรถไฟ โดยการได้สิทธิเหนือพื้นดินมีกำหนดระยะเวลา 10 ปี และต่อได้อีครั้งละ 5 ปี ซึ่งการรถไฟจะเร่งดำเนินการปรับปรุงให้แล้วเสร็จ ในระยะเวลา 6-8 เดือน ด้วยงบประมาณ 100 ล้านบาท

นอกจากนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบหมายให้ ปตท.สพ. ช่วยปรับปรุงเส้นทางดังกล่าว จัดทำโครงการ CSR เพื่อช่วยให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากการก่อสร้างทางรถไฟที่จะก่อสร้างขึ้นมาใหม่ หรือการนำรถราง มาให้บริการ นำประชาชนไปยังระบบขนส่งอื่นๆ แก้ปัญหาการจราจรติดขัด บริเวณแยกคลองเตย

 

ข่าวน่าสนใจ

Close