สภาหอการค้าฯหารือลงทุนรมว.คค.

สภาหอการค้าฯ เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หารือลงทุนก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - เมียนมาร์ คาดเปิดใช้เป็นทางการ 1 เม.ย.2562

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เข้าพบ โดยมี นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม ผู้แทนกรมทางหลวง และกรมการขนส่งทางบก ร่วมหารือและให้การต้อนรับ โดยที่ประชุมได้หารือโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมาร์ (ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน) แห่งที่ 2 โดยขณะนี้มีความคืบหน้างานอาคารด่าน โดยผลงานฝั่งไทย ดำเนินการแล้วร้อยละ 94.80 และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2562

ส่วนผลดำเนินงานฝั่งเมียนมาร์ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จแล้ว ซึ่งฝ่ายไทยได้จัดฝึกอบรมบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในฝั่งเมียนมาร์ เพื่อให้เกิดความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เห็นควรให้กำหนดพิธีเปิดใช้สะพานอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 เมษายน 2562

นอกจากนี้ ได้หารือในประเด็นการจัดทำร่างบันทึกความเข้าใจในการเริ่มใช้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดน ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (IICBTA) ระหว่างไทย – เมียนมาร์ และร่างบันทึกความเข้าใจในการเริ่มใช้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (IICBTA) โดยมอบกรมทางหลวง และกรมการขนส่งทางบก ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำร่างบันทึกดังกล่าว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดระหว่างไทยและเมียนมาร์

 

 

 

ข่าวน่าสนใจ

Close