พาณิชย์ลดขั้นตอนนำส่งรายงานประจำปี

กรมพัฒน์ฯ จับมือตลาดหลักทรัพย์ฯ อำนวยความสะดวกบริษัทมหาชน ลดขั้นตอนนำส่งรายงานประจำปีรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีนโยบายในการให้บริการแก่ภาคธุรกิจและประชาชน โดยคำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุด ความถูกต้อง ความสะดวกรวดเร็ว ช่วยลดภาระและต้นทุนของทุกภาคส่วนเป็นสำคัญ

ล่าสุดได้จับมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อำนวยความสะดวกบริษัทมหาชนจำกัด โดยการลดขั้นตอนการส่งรายงานประจำปี และการยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บมจ.006) ให้สามารถนำส่งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้ง URL และ QR Code ได้ เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์และบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ช่วยให้ภาคธุรกิจสามารถประกอบธุรกิจได้สะดวก รวดเร็ว และง่ายมากยิ่งขึ้น จากเดิมที่บริษัทมหาชนจำกัดต้องนำส่งในรูปแบบกระดาษหรือแผ่น CD เท่านั้น

ข่าวน่าสนใจ

Close