พณ.เพิ่มช่องทางชำระเงินค่าธรรมเนียม

กระทรวงพาณิชย์ จับมือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ร่วมโครงการพัฒนาระบบชำระเงินกลางของกระทรวงพาณิชย์

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมมือกับ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ร่วมพัฒนาและเพิ่มช่องทางการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งโครงการพัฒนาระบบชำระเงินกลางของกระทรวงพาณิชย์ หรือ MOC e-Payment นี้ จะเป็นการยกระดับการให้บริการจากเดิมที่เป็นการให้บริการเฉพาะข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์กระทรวงพาณิชย์ ให้สามารถบริการได้ในระดับของการทำธุรกรรมออนไลน์ โดยสามารถชำระค่าธรรมเนียมของกระทรวงพาณิชย์ ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส และช่องทางอื่นๆ เพื่อความสะดวกสบายแก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น

โดยการบริการชำระเงินค่าธรรมเนียมจากประชาชน สามารถชำระค่าธรรมเนียมของแต่ละกรมที่อยู่ภายใต้กระทรวงพาณิชย์โดยชำระผ่านช่องทางให้บริการของ เคาน์เตอร์เซอร์วิสได้ ซึ่งเปิดให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง เพราะมีตัวแทนจุดให้บริการรับชำระเงินอื่นๆ ทั้งในห้างสรรพสินค้า และร้านค้ารวมกว่า 1,3000 สาขา ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

ข่าวน่าสนใจ

Close