พณ.ผนึกWTOพัฒนานักเจรจาการค้า

กระทรวงพาณิชย์ จับมือ WTO พัฒนานักเจรจาการค้าของไทย พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้จบหลักสูตร

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้พบหารือ รองผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลก หรือ WTO ในโอกาสเดินทางเยือนไทย เพื่อเข้าร่วมพิธีปิดการอบรม และมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้จบหลักสูตรนโยบายการค้า หรือ RTPC ที่สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา หรือ ITD ร่วมกับ WTO จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม – 14 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเรื่องความร่วมมือด้านวิชาการและการฝึกอบรมของ WTO เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของไทย โดยเฉพาะการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญจาก WTO ในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ไทยให้มีองค์ความรู้ด้านกฎเกณฑ์การค้าระหว่างประเทศ และการเป็นนักเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

โดยที่ผ่านมา สำนักงานเลขาธิการ WTO ได้ให้การสนับสนุนไทยในการส่งผู้เชี่ยวชาญ มาเป็นวิทยากรในหลักสูตรต่างๆ ที่กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจัดขึ้นเป็นประจำ โดยเฉพาะหลักสูตรด้านการพัฒนานักเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์มีแผนที่จะจัดสัมมนาในเรื่อง การพัฒนานักเจรจาการค้า ช่วงต้นปี 2562 โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ โดยความร่วมมือของ WTO ร่วมเป็นวิทยากรในงาน เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นและประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญของไทยต่อไป

ข่าวน่าสนใจ

Close