ธุรกิจชายแดนภาคใต้รุกตลาดการค้าเสรี

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เตรียมพร้อมผู้ประกอบการชายแดนภาคใต้ รุกตลาดการค้าเสรี

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีศักยภาพและความได้เปรียบจากการเป็นพื้นที่เชื่อมต่อกับมาเลเซีย และเป็นประตูสู่อาเซียน รวมทั้งสามารถพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกับมาเลเซียได้ จึงได้จัดโครงการ “การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ตลาดอาเซียน” ครั้งที่ 2 ในวันที่ 21 ธันวาคมนี้ ที่จังหวัดสงขลา โดยจะมีการเสวนาเชิงปฏิบัติการ “เรื่องง่ายๆ ที่ต้องรู้ กับการใช้ประโยชน์จาก FTA” และ “สินค้า 3 จังหวัดชายแดนใต้ ติดปีกสู่ตลาดการค้าเสรี” ให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดสงขลา

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความตกลงการค้าเสรี (FTA) การใช้ประโยชน์จาก FTA กฎระเบียบทางการค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองตามความต้องการของผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว นำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า พร้อมกับกระตุ้นผู้ประกอบการให้ผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการของตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะอาเซียน โดยมุ่งเน้นสินค้าประมง อาหารทะเลแปรรูป และผลไม้ ซึ่งเป็นสินค้าที่ภาคใต้มีศักยภาพสูง รวมทั้งจะเปิดเวทีวิเคราะห์สินค้าให้กับผู้ประกอบการ และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการส่งออกระหว่างวิทยากรและผู้ประกอบการ

ข่าวน่าสนใจ

Close